Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η αναζήτησή σας επέστρεψε 14 αποτελέσματα. Γραφτείτε σε αυτή την αναζήτηση

|
1. Ιερατικόν : Περιέχον τας θείας λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου Βασιλείου του Μεγάλου και των προηγιασμένων : κατά την έκδοσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά προσθήκης των απαραιτήτων ιερών ακολουθιών καί τινων ευχών.

από Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Εν Αθήναις : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1951Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 22] (2).

2. Αγία και Μεγάλη Εβδομάς : Περιέχουσα πάσας τας ιεράς ακολουθίας από της Κυριακής των Βαϊων μέχρι της Κυριακής του Πάσχα \ Επιμέλεια κεiμένου υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου..

από Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος Α., Πρωτοπρεσβύτερος, 1929-2014.

Έκδοση: Βα εκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2003Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 7] (1).

3. Ιερατικόν : περιέχον τα τω ιερεί ανήκοντα εν ταις Ακολουθίαις του Νυχθημέρου, τας θείας και ιεράς Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προηγιασμένων και τινάς άλλας ακολουθίας και ευχάς.

από Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος | Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έκδοση: 6η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2007Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 21] (1).

4. Απόστολος : πράξεις και επιστολαί των Αγίων Αποστόλων καθ' όλον το έτος επ' εκκλησίαις αναγινωσκόμεναι.

από Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έκδοση: 5η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2007Διαθεσιμότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα Δανεισμένο (1).

5. Μικρόν Ευχολόγιον, ή, Αγιασματάριον.

από Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έκδοση: 12η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήνα] : Έκδοσις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, [1996]Άλλος τίτλος: Αγιασματάριον.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: ΚΟΤΖ 36] (1).

6. Μηναίον του Απριλίου : Περιέχον την ανήκουσαν αυτω ακολουθίαν / Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου και παρ' αυτού αυξηθέν τη του τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν εκδίδεται νυν υπό της Αποστολικής Διακονίας, Μετά προσθήκης απολυτικίων και πλήρων ακολουθιών του ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε΄και των αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

από Βαρθολομαίος, Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος, 1772-1851.

Έκδοση: 2η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2002Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 16] (1).

7. Μηναίον του Ιουνίου : Περιέχον απάσαν την ανήκουσαν αυτω ακολουθίαν / Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου και παρ' αυτού αυξηθέν τη του τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν εκδίδεται νυν υπό της Αποστολικής Διακονίας, Μετά προσθήκης απολυτικίων.

από Βαρθολομαίος, Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος, 1772-1851.

Έκδοση: 2η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2002Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 18] (1).

8. Μηναίον του Ιουλίου : Περιέχον απάσαν την ανήκουσαν αυτω ακολουθίαν / Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου και παρ' αυτού αυξηθέν τη του τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν εκδίδεται νυν υπό της Αποστολικής Διακονίας, Μετά προσθήκης απολυτικίων και της Ακολουθίας των Αγίων μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης.

από Βαρθολομαίος, Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος, 1772-1851.

Έκδοση: 2η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2002Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 19] (1).

9. Μηναίον του Αυγούστου : Περιέχον απάσαν την ανήκουσαν αυτω ακολουθίαν / Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου και παρ' αυτού αυξηθέν τη του τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν εκδίδεται νυν υπό της Αποστολικής Διακονίας, Μετά προσθήκης απολυτικίων και πλήρους ακολουθίας των Αγίων Κοσμά του Αιτωλού και Φανουτρίου του Νεοφανούς.

από Βαρθολομαίος, Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος, 1772-1851.

Έκδοση: 2η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2002Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 20] (1).

10. Το Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυΐδ : μετά των Εννέα Ωδών και της ερμηνείας όπως δει στιχολογείσθαι το Ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ.

από Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έκδοση: 11η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Εν Αθήναις : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2009Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 25] (1).

11. Εγκόλπιον αναγνώστου και ψάλτου / καταρτισθέν υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου.

από Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος Α., Πρωτοπρεσβύτερος, 1929-2014 | Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έκδοση: 7η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2009Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 27] (1).

12. Μικρόν Ευχολόγιον, ή, Αγιασματάριον.

από Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έκδοση: 15η έκδ. αναθεωρημένη και επηυξημένη.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Αθήνα : Έκδοσις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2003Άλλος τίτλος: Αγιασματάριον.Διαθεσιμότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα Δανεισμένο (1).

13. Θεοτοκάριον νέον, ποικίλον και ωραιότατον, οκτώηχον : περιέχον έξήκοντα δύο κανόνας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον / μελουργηθέντας υπόείκοσι δύο ιερών και θεσπεσίων μελωδών , εις ούς προσετέθη και Κανών της Θεοτόκου ψαλλόμενος κατά παν Σάββατον εσπέρας εν αγίω Όρει ληφθείς εκ του Θεοτοκαρίου Αγαπίου μοναχού του Κρητός , εκδοθέν το πρώτον παρά του αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου του Ναξίου.

από Νικόδημος, Αγιορείτης, Όσιος (ο Νάξιος), 1749-1809.

Έκδοση: 11η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: Βόλος : εκ του τυπογραφείου υιών Σωτ. Σχοινά, 1984Άλλος τίτλος: Αγίου Νικοδήμου Θεοτοκάριον | Θεοτοκάριον Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 26] (1).

14. Μηναίον του Μαΐου : Περιέχον απάσαν την ανήκουσαν αυτω ακολουθίαν / Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου και παρ' αυτού αυξηθέν τη του τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν εκδίδεται νυν υπό της Αποστολικής Διακονίας, Μετά προσθήκης απολυτικίων και πλήρους ακολουθίας των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και του οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού.

από Βαρθολομαίος, Κουτλουμουσιανός ο Ίμβριος, 1772-1851.

Έκδοση: 2η έκδ.Τύπος υλικού: βιβλίο Βιβλίο; Μορφότυπο: έντυπο ; Λογοτεχνικό είδος: Μη λογοτεχνικό Εκδότης: [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2002Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό: [Ταξιθετικός αριθμός: Β4 17] (1).

Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha