Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Your search returned 11 results.

Sort
Results
Σύνταγμα κατά αζύμων : εις τρία διαιρεθέν τμήματα. Ων το μεν πρώτον εστί, περί ύλης του Μυστηρίου, της Αγίας Ευχαριστίας. Το δε δεύτερον, περί αγιασμού του Μυστηρίου, το δε τρίτον, περί χρήσεως του Μυστηρίου / συντεθέν παρά του φιλοσοφοτάτου, και εν ιατροίς αρίστου μακαρίτου Ευστρατίου τουπίκλην Αργέντη του Χίου. Και πρώτον μεν εις αραβικήν ερμηνεύθη γλώσσαν και εις τύπον εδόθη, παρά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Κυρίου Σιλβέστρου. Νυν δε δι'εξόδων συμπατριωτών τινών φίλων και συζηλωτών του μακαρίτου Ευστρατίου, τη ιδία φράσει ετυπώθη, ακριβώς τε και επιμελώς διορθωθέν παρά του εν ιερομονάχοις κυρίου Γεδεών Αγιοταφίτου του Κυπρίου.

by Αργέντης, Ευστράτιος, 1685?-1756? | Γεδεών, Ιερομόναχος [Editor] | Σιλβέστρος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λιψία της Σαξωνίας : Παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ Βρέϊτκοπφ, αψξ [=1760]Online access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1760 1.

Θέατρον πολιτικόν / μεταγλωττισθέν εκ της λατινικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά του Υψηλοτάτου, και Σοφωτάτου, Αυθέντου της Ουγγροβλαχίας, Νικολάου του Μαυροκοδράτου , Νυν πρώτον τύποις εκδοθέν, και αφιερωθέν τω Υψηλοτάτω, Γαληνοτάτω, Θεοσεβεστάτωτε, και Σοφωτάτω Υιώ αυτού, Τω Ηγεμόνι, και Αυθέντη τη[ς] Ουγγροβλαχίας Κυρίω Κυρίω Ιωάννου Κωνσταντίνω Νικολάω τω Μαυροκοδράτω , Δαπάνη μεν της Σεβασμίας, και Βασιλικής Μονής, της Υπεραγίας Θεοτόκου της κατά την Νήσον Κύπρον, επιφημιζομένης του Κύκκου , Σπουδή δε, επιμελεία τε, και επιστασία του Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου, Σεραφείμ του Πισσιδείου, του και της αυτής Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου.

by Marliani, Ambrogio, 1562-1632 | Μαυροκορδάτος, Νικόλαος Αλεξάνδρου, Ηγεμόνας της Βλαχίας και Μολδαβίας, 1670-1730.

Edition: Νυν πρώτον τύποις εκδοθέν.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λιψία της Σαξωνίας : Παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουέλ Πρέϊτκοπφ, 1758Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1758 1.

Βιβλίον καλούμενον Ραντισμού Στηλίτευσις / πρώτον μεν Τύπω εκδοθείς εν Κωνσταντινουπόλει , ότε ο Οικουμενικός Θρόνος εκοσμείτο παρά του Παναγιωτάτου Πατρός ημών, Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου , νυν το Δεύτερον εδόθη εις Τύπον εις Τρίγλωσσον, Ελληνιστί, Λατινιστί, και Ιταλιστί, δι' ωφέλειαν πολλών τινών ορθοδόξων, και στηλίτευσιν των κακοδόξως φρονούντων , δια δαπάνης, και εξόδου της Σεβασμίας, και Βασιλικής Μονής της κατά την Νήσον Κύπρον, επιφημιζομένης, του Κύκκου , δι' επιστασίας, και επιμελείας, του Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου ___.

by Αργέντης, Ευστράτιος, 1685?-1756?.

Edition: 2η έκδ.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λιψία της Σαξονίας : Παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουέλ Πρέϊτκοπφ, 1758Other title: Ραντισμού Στηλίτευσις.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1758 2.

Ευαγγελική Σάλπιγξ / συντεθείσα παρά του Σοφωτάτου κυρίου Μακαρίου, του ποτε χρηματίσαντος της εν Πάτμω σχολής διδασκάλου , τύποις και αύθις εκδοθείσα δια σπουδής και δαπάνης του τιμιωτάτου και χρησιμωτάτου Κυρίου Κωνστή Αβράμη.

by Καλογεράς, Μακάριος, 1688-1737 | Αβράμης, Κωνστής [Editor].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λιψία της Σαξωνίας : Τυπογραφία του Βρεϊτκόφ, 1765Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1765 1.

Η λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων / συνερανισθείσα υπό Ευγενίου Διακόνου του Βουλγάρεως ής Προτέτακται Αφήγησις Προεισοδιώδης περί Αρχής και Προόδου της κατά την Φιλοσοφίας Ενστάσεως και Προδιατριβαί τέτταρες εισαγωγικαί εις άπασαν εν γένει την φιλοσοφίαν προτελεστικαί, εκδοθείσα σπουδή τε και φιλοτίμω δαπάνη του ελλογιμωτάτου και εξοχωτάτου εν ιατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμά Μανδακάσου ___.

by Βούλγαρις, Ευγένιος, 1716-1806 | Αργυριάδης, Ιωάννης, απεβ. 1900 [Συλλέκτης, Δωρητής].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λειψία της Σαξονίας : Εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1766Other title: Αφήγησις Προεισοδιώδης περί Αρχής και Προόδου της κατά την Φιλοσοφίας Ενστάσεως | Προδιατριβαί τέτταρες εισαγωγικαί εις άπασαν εν γένει την φιλοσοφίαν προτελεστικαί.Online access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (2) Call number: ΣΒΕ 1766 1, ...

Των Μαθηματικών στοιχείων αι πραγματείαι αι αρχοειδέσταται / Εκ των του Μαθηματικωτάτου Ιωάν. Ανδρ. Σεγνέρου και συγγραμμάτων και συνουσιών, Φιλοπόνω μεν Σπουδή Ευγεν. Διακ. του Βουλγάρεως Φιλοτίμω δε δαπάνη του Εξοχωτάτου εν ιατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμά του Μανδακάσου. ...

by Segner, Johann Andreas von, 1704-1777 | Βούλγαρις, Ευγένιος, 1716-1806 [μετ.].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λειψία της Σαξονίας : Εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ., Έτει αψξζ. [=1767]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1767 1.

Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου τα Ευρεθέντα / αξιώσει του Υψηλοτάτου και ευσεβεστάτου πρώην ηγεμόνος Μολδοβλαχίας Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα δι' επιμελείας Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως ήδη το πρώτον τύποις εκδοθέντα.

by Βρυέννιος, Ιωσήφ, 1350;-1432 | Βενέδικτος Κραλίδης, Αρχιεπίσκοπος Δαλματίας, Ιστρίας και Αλβανίας, 1765-1862 [Συλλέκτης, Δωρητής] | Βούλγαρις, Ευγένιος, 1716-1806.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λειψία της Σαξονίας : Εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ., Έτει αψξη. [1768] - Έτει αψπδ [=1784]Other title: Βρυεννίου τα Ευρεθέντα | Βρυεννίου τα Παραλειπόμενα.Online access: v.1-2 | v.1-2 | v.1 | v.1 | v.1-2 | v.2 Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (3) Call number: ΣΒΕ 1768 1, ...

Του Οσίου Πατρός ημών Ισαάκ Επισκόπου Νινευΐ του Σύρου τα ευρεθέντα ασκητικά / αξιώσει μεν του Μακαριωτάτου Θειοτάτου και Σοφωτάτου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου Εφραίμ , επιμέλεια δε Νικηφόρου ιερομονάχου του Θεοτόκου , ήδη πρώτον τύποις εκδοθέντα.

by Ισαάκ ο Σύρος, Επίσκοπος Νινευΐ, 7ος αι | Isaac, Bishop of Nineveh, 7th cent | Εφραίμ, Β', Πατριάρχης Ιεροσολύμων, πέθ. 1771 | Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως, 1730-1800 | Νεόφυτος Μεταξάς, Μητροπολίτης Αθηνών, 1762-1861 [Συλλέκτης, Δωρητής].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λειψία της Σαξονίας : Εν τη τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1770Other title: Ευρεθέντα ασκητικά | Ισαάκ του Σύρου τα Ασκητικά.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1770 1.

Βιβλίον καλούμενον Αυλός ποιμενικός, : περιέχον ψυχωφελείς διδαχάς εν πάσαις ταις Κυριακαίς και Δεσποτικαίς εορταίς μίας επταμηνιαίας σειράς, ___ / Φιλοπονηθείσας τε και εκφωνηθείσας[sic] παρά Προκοπίου Πελοποννησίου του Μεγασπηλαιώτου, Νυν δε Πρώτον τυπωθείσας, συνεργεία μεν του ... Μητροπολίτου Σμύρνης, Κυρίου Προκοπίου, ...

by Προκόπιος, Πελοποννήσιος, ο Μεγασπηλαιώτης | Προκόπιος, Μητροπολίτης Σμύρνης.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λειψία της Σαξωνίας, : εν τη Τυπογραφία του Βρέϊτκοπφ., Έτει 1780Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1780 1.

Του μακαρίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τα Άπαντα εις τέσσαρα μέρη διαιρεθέντα, εν οις περιέχονται Διάλογοι εκλησιαστικοί αρχιερέως και κληρικού, Κατά πασών των αιρέσεων περί τε της Ορθοδόξου πίστεως ημών των Χριστιανών, και περί των ιερών τελετών και μυστηρίων της Εκκλησίας, Ετι δε και περί του θείου ναού και των εν αυτώ τελουμένων και περί της θείας μυσταγωγίας, Εκθεσις έτι ακριβεστάτη του ιερού Συμβόλου... και άλλα πλείστα... Μεθ' ων και η του... εκδοθέντα δαπάνη και επιστασία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του.

by Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, fl.1416/17-1429 | Μάρκος, ο Ευγενικός, Άγιος, Μητροπολίτης Εφέσου, π. 1392-1445.

Edition: Νυν πρώτον εκ της Ελληνίδος Μετενεχθέντα εις την ημετέραν απλοελληνικήν διάλεκτον προς ψυχοφελή χρήσιν πάντων των ευλαβών ορθοδόξων, Ιερέωντε και Λαϊκών, κ' μεθ' όσης ακριβούς επιμελείας διορθωθέντα , Τύποις δε εκδοθέντα φιλοτίμω δαπάνη, κ' φιλοπόνω επιστασία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη, του εξ Ιωαννίνων.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: Εν Λειψία της Σαξονίας : [χ.ε.], 1791Other title: Συμεών Άπαντα.Availability: Items available for loan: Ριζάρειος Σχολή (1) Call number: ΣΒΕ 1791 2.

Pages
Koha by