Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κανονική προβολή Προβολή MARC

Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Κωνσταντινούπολις) (Corporate Name)

Προτιμώμενη μορφή: Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Κωνσταντινούπολις)

Work cat.: (GR-AtLRE)126: Γρηγόριος ΣΤ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 1798-1881. 558, Εγκύκλιος Εκκλησιαστική και Συνοδική επιστολή, παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξους, προς αποφυγήν των επιπολαζουσών ετεροδιδασκαλιών. Εκδοθείσα και διακηρυχθείσα παρά του Πανογιωτάτου και Θειοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου ΣΤ' και της περί αυτόν Ιεράς Συνόδου, εν Κωνσταντινουπόλει. Κατά τα Πατριαρχεία παρά Α. Αργυράμμω. αωλστ'., 1837.

Work cat.: (GR-AtLRE)7282: Θεοτοκάς, Μιχαήλ Γ. 11877, Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου :, 1897.

Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha