Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Normal view MARC view

Entry Geographic Name

Number of records used in: 26

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 14777

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: GR-AtLRE

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20170119172357.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 170119|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: GR-AtLRE

151 ## - HEADING--GEOGRAPHIC NAME

  • Geographic name: Constantinople (Ecumenical Patriarchate)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: (GR-AtLRE)126: Γρηγόριος ΣΤ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 1798-1881. 558, Εγκύκλιος Εκκλησιαστική και Συνοδική επιστολή, παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξους, προς αποφυγήν των επιπολαζουσών ετεροδιδασκαλιών. Εκδοθείσα και διακηρυχθείσα παρά του Πανογιωτάτου και Θειοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου ΣΤ' και της περί αυτόν Ιεράς Συνόδου, εν Κωνσταντινουπόλει. Κατά τα Πατριαρχεία παρά Α. Αργυράμμω. αωλστ'., 1837.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: (GR-AtLRE)4621: Κούκκου, Ελένη Ε. 7003, Διαμόρφωσις της Ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατίαν /, 1971.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: (GR-AtLRE)7587: Σπαθάρης, Αυρήλιος Α. 12434, Ο ιδιαίτερος προσωπικός θεσμός του Ελληνορθοδόξου Τούρκου υπηκόου (Άρθρον 42 Συνθήκης Λωζάννης) :, 1947.
Koha by