Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, / (Αριθ. εγγραφής 43)

000 -ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (LEADER)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 04362nam a22004577a 4500
003 - Ταυτότητα του αριθμού ελέγχου (ΜΕ)
Πεδίο ελέγχου GR-AtLRE
005 - ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πεδίο ελέγχου 20150807195412.0
008 - Στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους (ME)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 071001s1804 it b 000 0 gre d
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 25
099 #9 - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number 3693
100 1# - ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Soave, Francesco,
Ημερομηνίες σχετικές με το πρόσωπο 1743-1806.
9 (RLIN) 224
245 10 - ΤΙΤΛΟΣ
Τίτλος Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, /
Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας, κλπ. Νεωτέρα τινί Μεθόδω συνταχθέντα εις την Ιταλικήν Διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυίου Κληρ. Κανονικ. Σομ. Βασιλικού Διδασκάλου. Μεταφρασθέντα μεν Εις την ημετέραν Διάλεκτον παρά Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου Εις χρήσιν των αυτού Μαθητών' Νυν δε πρώτον τυπωθέντα χάριν των Φιλολόγων, συνδρομή φιλοτίμων Ελλήνων, ων τα ονόματα καταγράφονται εν τω Δ'. Τόμω' Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή.
246 3# - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Π.Χ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ)
Κύριος τίτλος / Σύντομος τίτλος Στοιχεία της Φιλοσοφίας
260 ## - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΠ. (ΕΝΤΥΠΑ)
Τόπος Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ. Ενετίησιν. :
Όνομα Εκδότη, Διαθέτη, κτλ. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων.,
Ημερομηνία Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ 1804.
300 ## - ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκταση 80, 187, 1λ. σ. (Τόμος Α'), 198, 1λ. σ. (Μέρος Β'), 12, 336 σ.(Τόμος Γ΄), 378 σ.(Τόμος Δ΄) ,
Διαστάσεις 22 εκ.
500 ## - ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
General note Δίνεται: "Κατάλογος των φιλολόγων συνδρομητών της εκδόσεως της βίβλου ταύτης".
504 ## - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΛΠ.
Bibliography, etc Περιέχουν βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
505 1# - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Formatted contents note Τ.1: περιέχων την Αναλυτικήν-Στοιχεία της Λογικής Μέρος Α'. Περί ευρέσεως της Αληθείας ή Αναλυτική -- Τ.2: περιέχων την Διαλεκτικήν-Στοιχεία της Λογικής. Μέρος Β'.: Περί αποδείξεως της Αληθείας ή Διαλεκτική ή Περί μεθόδου του προβάλλειν και αποδεικνύειν την αληθείαν -- T.3: Περιέχων την Μεταφυσικήν-Στοιχεία της Μεταφυσικής διηρημένα εις μέρη τέσσαρα δηλαδή Ψυχολογίαν, Οντολογίαν, Κοσμολογίαν και Φυσικήν Θεολογίαν -- Τ.4: Περιέχων την Ηθικήν-Στοιχεία της Ηθικής ή Φιλοσοφία ηθική. Μέρος Α'. Ο φρόνιμος άνθρωπος-Μέρος Β'. Ο επιεικής άνθρωπος-Μέρος Γ'. Ο ευσεβής άνθρωπος.
510 4# - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source ΦΗ,
Location within source 1804.72
-- http://www.benaki.gr/bibliology/search_simple.asp
533 ## - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Type of reproduction Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από τον Ελληνομνήμονα.
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Greek imprints
Γενική υποδιαίρεση Publishing
Γεωγραφική Υποδιαίρεση Italy
-- Venice
Γενική υποδιαίρεση History
Χρονολογική Υποδιαίρεση 19th century.
9 (RLIN) 20
650 #4 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Φιλοσοφία.
9 (RLIN) 225
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Philosophy.
9 (RLIN) 226
700 1# - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Κωνσταντάς, Γρηγόριος,
Ημερομηνίες σχετικές με το πρόσωπο 1758-1844,
Relator term μετ.
9 (RLIN) 227
700 1# - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Βλαντής, Σπυρίδων,
Relator term επιμ.
9 (RLIN) 228
740 02 - Πρόσθετη αναγραφή - Μη καθιερωμένος σχετικός/αναλυτικός τίτλος (Ε)
Uncontrolled related/analytical title Περί ευρέσεως της Αληθείας ή Αναλυτική.
740 02 - Πρόσθετη αναγραφή - Μη καθιερωμένος σχετικός/αναλυτικός τίτλος (Ε)
Uncontrolled related/analytical title Περί αποδείξεως της Αληθείας ή Διαλεκτική.
740 02 - Πρόσθετη αναγραφή - Μη καθιερωμένος σχετικός/αναλυτικός τίτλος (Ε)
Uncontrolled related/analytical title Περί μεθόδου του προβάλλειν και αποδεικνύειν την αληθείαν.
740 02 - Πρόσθετη αναγραφή - Μη καθιερωμένος σχετικός/αναλυτικός τίτλος (Ε)
Uncontrolled related/analytical title Στοιχεία της Μεταφυσικής διηρημένα εις μέρη τέσσαρα δηλαδή Ψυχολογίαν, Οντολογίαν, Κοσμολογίαν και Φυσικήν Θεολογίαν.
740 02 - Πρόσθετη αναγραφή - Μη καθιερωμένος σχετικός/αναλυτικός τίτλος (Ε)
Uncontrolled related/analytical title Στοιχεία της Ηθικής ή Φιλοσοφία Ηθική.
752 ## - ADDED ENTRY--HIERARCHICAL PLACE NAME
Country or larger entity Italy
City Venice.
856 40 - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/0807221521560000/main.htm
856 40 - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/0809131006520000/main.htm
856 40 - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/0809131008280000/main.htm
856 40 - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/1201291742150000/main.htm
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
Αντίτυπα
Withdrawn status Lost status Materials specified (bound volume or other part) Damaged status Not for loan Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Ταξινομικός Barcode Date last seen Copy number Price effective from Τύπος αντιτύπου και υλικού
    vol.1     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 25 0010000047 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha