Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας. / (Αριθ. εγγραφής 408)

000 -ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (LEADER)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 05403nam a22011057a 4500
003 - Ταυτότητα του αριθμού ελέγχου (ΜΕ)
Πεδίο ελέγχου GR-AtLRE
005 - ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πεδίο ελέγχου 20150807195425.0
008 - Στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους (ME)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 080201m18561859gr b 001 0 gre d
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 539
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 540
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 541
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 542
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 543
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 544
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 545
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 546
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 547
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 548
099 #9 - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number 6909
100 1# - ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Karamzin, Nikolai Mikhailovich,
Ημερομηνίες σχετικές με το πρόσωπο 1766-1826.
9 (RLIN) 1584
240 10 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Ομοιόμορφος Τίτλος Istoriia Gosudarstva rossiiskago.
Γλώσσα του έργου (work) Greek
245 10 - ΤΙΤΛΟΣ
Τίτλος Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας. /
Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας, κλπ. Νικολάου Καραμζίνου, εξελληνισθείσα εκ του Γαλλικού, παραβληθέντος προς το Ρωσσικόν πρωτότυπον Υπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδά.
260 ## - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΠ. (ΕΝΤΥΠΑ)
Τόπος Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ. Αθήνησι, :
Όνομα Εκδότη, Διαθέτη, κτλ. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως.,
Ημερομηνία Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ 1856-1859.
300 ## - ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκταση 12 Τ. (Τ.1: μ΄, 331 σ., [1] αναδιπλ. χάρτης, Τ.2: 349, [1] σ., Τ.3: 303, [1] σ., Τ.4: 319, [1] σ., Τ.6: 254 [=354], [1] σ., Τ.7: 236, [1] σ., Τ.9: 462, [1] σ., Τ.10: 276 σ., Τ.11: 311, [1] σ., Τ.12: δ΄, (5)-308 σ.) ,
Διαστάσεις 22 εκ.
500 ## - ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
General note Περιέχει κατάλογο συνδρομητών.
500 ## - ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
General note Μετάφραση από: Istoriia gosudarstva Rossiiskogo.
504 ## - ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΛΠ.
Bibliography, etc Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
510 4# - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source ΓΜ,
Location within source *6994 (Τ. 1-2), *7302 (Τ.3-7), *7650 (Τ.8-9), *7957 (Τ.10-12)
-- http://www.benaki.gr/bibliology/search_simple.asp
533 ## - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Type of reproduction Το έργο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Το αντ. 1 του τόμου 1 ακέφαλο και ελλιπές. Λείπει ο αναδιπλ. χάρτης.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Το αντ. 1 του τόμου 11 ακέφαλο.
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Greek imprints
Γενική υποδιαίρεση Publishing
Γεωγραφική Υποδιαίρεση Greece
-- Athens
Γενική υποδιαίρεση History
Χρονολογική Υποδιαίρεση 19th century.
9 (RLIN) 68
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Historiography
Γεωγραφική Υποδιαίρεση Greece
Γενική υποδιαίρεση History
Χρονολογική Υποδιαίρεση 19th century.
9 (RLIN) 523
651 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Γεωγραφικό όνομα Greece
Γενική υποδιαίρεση Imprints
Χρονολογική Υποδιαίρεση 19th century.
9 (RLIN) 61
651 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Γεωγραφικό όνομα Russia
Γενική υποδιαίρεση History
Χρονολογική Υποδιαίρεση To 1533.
9 (RLIN) 1585
651 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
Γεωγραφικό όνομα Russia
Γενική υποδιαίρεση History
Χρονολογική Υποδιαίρεση 1533-1613.
9 (RLIN) 1586
700 1# - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Κροκιδάς, Κωνσταντίνος Σ.
9 (RLIN) 1587
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=mMVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.1
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
Public note v.1-12
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=scVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.2
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=wcVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.3
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=0sVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.4
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10814592.html
Public note v.5
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=_MVKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.6
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/c/1/metadata-86-0000094.tkl
Public note v.7-8
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=FsZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.7
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=QsZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.8
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=bcZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.9
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=gMZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.10
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=jcZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.11
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.gr/books?id=p8ZKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el#v=onepage&q&f=false
Public note v.12
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
Αντίτυπα
Withdrawn status Lost status Materials specified (bound volume or other part) Damaged status Not for loan Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Ταξινομικός Barcode Date last seen Copy number Price effective from Τύπος αντιτύπου και υλικού
    vol.1     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 539 0010000622 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.2     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 540 0010000623 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.3     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 541 0010000624 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.4     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 542 0010000625 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.6     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 543 0010000626 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.7     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 544 0010000627 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.9     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 545 0010000628 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.10     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 546 0010000629 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.11     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 547 0010000630 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.12     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 548 0010000631 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha