Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ομήρου Ιλιάς : (Αριθ. εγγραφής 120)

000 -ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (LEADER)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 03307nam a22005057a 4500
003 - Ταυτότητα του αριθμού ελέγχου (ΜΕ)
Πεδίο ελέγχου GR-AtLRE
005 - ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πεδίο ελέγχου 20180301142721.0
008 - Στοιχεία δεδομένων σταθερού μήκους (ME)
Σταθερού μήκους πεδίο ελέγχου 071019m18171819au a 000 0 gre d
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 154
084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER
Ταξινομικός αριθμός ΣΒΕ Α2 155
099 #9 - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number 4301
099 #9 - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number 4270
099 #9 - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number 5061
100 0# - ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Όμηρος,
Ημερομηνίες σχετικές με το πρόσωπο 8ος αι. π.Χ
9 (RLIN) 402
245 10 - ΤΙΤΛΟΣ
Τίτλος Ομήρου Ιλιάς :
Υπόλοιπο του τίτλου παραφρασθείσα και ομοιοκαταλήκτως στιχουργηθείσα μετά Προσθήκης αναγκαίων και επωφελών υποσημειώσεων, και αναρτήσεως της Μυθολογίας, Αλληγορίας, και αληθούς Ιστορίας πάντων των εν αυτή εμπιπτόντων Θεών, Ημιθέων, και Ενδόξων Υποκειμένων προς Χρήσιν της Νεολαίας, και των προς κατάληψιν του Ομηρικού καλάμου αδυνάτων /
Δήλωση Πνευματικής Υπευθυνότητας, κλπ. και νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα ... παρά Γεωργίου Ρουσιάδου ... Προκαταβολή του εξ Ανδριανουπόλεως, φιλογενεστάτου κυρίου Γεωργίου Σακκελλαρίου και φιλοκάλω συνδρομή των φιλομούσων Ελλήνων και Φιλελλήνων.
260 ## - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΠ. (ΕΝΤΥΠΑ)
Τόπος Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ. Εν Βιέννη :
Όνομα Εκδότη, Διαθέτη, κτλ. Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χίρσφελδ,
Ημερομηνία Δημοσίευσης, Διάθεσης κτλ 1817-1819.
300 ## - ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκταση 13 Τ. :
Άλλες Φυσικές Λεπτομέρειες εικ. ,
Διαστάσεις 19 εκ.
510 4# - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source ΦΗ,
Location within source *1817.78-81., ΦΗ*1818.68-71
-- http://www.benaki.gr/bibliology/search_simple.asp
533 ## - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Type of reproduction Το έργο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Στη σ.τ. του αντ. 1 του Τ. 1-2 η σφραγίδα: Δωρεά Δούκα Βακαλόγλου, 1908.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Στη σ.τ. του αντ. 1 του Τ. 1-2 χειρόγραφη σημείωση: 334/908 Β. Δωρ.
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN)
Local note Στο παράφυλλο της αρχής του αντ. 1 του Τ.1-2 χειρόγραφη σημείωση: Δωρεά Δούκα Βακαλόγλου.
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Philology
Γεωγραφική Υποδιαίρεση Greece
Γενική υποδιαίρεση History
Χρονολογική Υποδιαίρεση 19th century.
9 (RLIN) 541
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Greek imprints
Γενική υποδιαίρεση Publishing
Γεωγραφική Υποδιαίρεση Austria
-- Vienna
Γενική υποδιαίρεση History.
9 (RLIN) 542
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Achilles (Greek mythology)
Γενική υποδιαίρεση Poetry.
9 (RLIN) 407
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Trojan War
Γενική υποδιαίρεση Poetry.
9 (RLIN) 408
650 #0 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (TOPICAL TERM)
Γενικοί όροι (Topical term) ή γεωγραφικό όνομα ως κύρια αναγραφή Epic poetry, Greek.
9 (RLIN) 409
600 00 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
9 (RLIN) 404
Όνομα προσώπου Homer.
Τίτλος ενός έργου (work) Iliad.
700 1# - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Ρουσιάδης, Γεώργιος.
Κωδικός Ρόλων Translator
9 (RLIN) 543
700 1# - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Όνομα προσώπου Σακελλάριος, Γεώργιος,
Τίτλοι και άλλες λέξεις που συνδέονται με το όνομα Αδριανουπολίτης.
9 (RLIN) 544
700 1# - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
9 (RLIN) 11929
Όνομα προσώπου Βακαλόγλου, Δούκας,
Ημερομηνίες σχετικές με το πρόσωπο 1848-.
Κωδικός Ρόλων Συλλέκτης
-- Δωρητής
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/9/1/metadata-86-0000042.tkl
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://books.google.com/books?id=5SY-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false
856 4# - Ηλεκτρονική τοποθεσία και πρόσβαση (Ε)
Uniform Resource Identifier http://invenio.lib.auth.gr/record/125294/files/001.pdf
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
876 ## - ITEM INFORMATION--BASIC BIBLIOGRAPHIC UNIT
-- 1
Αντίτυπα
Withdrawn status Lost status Materials specified (bound volume or other part) Damaged status Not for loan Collection code Permanent location Current location Shelving location Date acquired Ταξινομικός Barcode Date last seen Copy number Price effective from Τύπος αντιτύπου και υλικού
    vol.1-2     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 154 0010000172 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
    vol.4     Ειδικές Συλλογές Ριζάρειος Σχολή Ριζάρειος Σχολή Βιβλιοθήκη Σχολής - Χαλάνδρι 2015-08-04 ΣΒΕ Α2 155 0010001700 2015-08-04 1 2015-08-04 Books
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha