Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βυζαντινές εικόνες της Κύπρου :

Βυζαντινές εικόνες της Κύπρου : Μουσείο Μπενάκη, 1 Σεπτεμβρίου - 30 Νοεμβρίου 1976. - [Αθήνα] : [Μουσείο Μπενάκη], [1976] - 157 σ. : φωτ. ; 22 εκ.


Icons, Byzantine--Exchibitions.--Cyprus
Koha by