Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η ιστορία με το φακό των φωτογράφων :

Βασιλάτος, Νίκος Γ. 1947-

Η ιστορία με το φακό των φωτογράφων : (1880-1941) : άνθρωποι - τόποι - γεγονότα / Νίκος Γ. Βασιλάτος - Αθήνα : Κλασικές Εκδόσεις, 2000. - 199 σ. : φωτ. , 30 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.

9608552850


Photography--History--Greece--19th century.
Photography--History--Greece--20th century.

779.99 938.7
Koha by