Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι κοινωνικοί αγώνες στην αρχαιότητα :

Beer, Max, 1864-1943.

Οι κοινωνικοί αγώνες στην αρχαιότητα : (Παλαιστίνη, Ελλάς, Ρώμη) / Μαξ Μπέερ , μετάφραση Π. Σ. - Αθήνα : "Εστία του Βιβλίου", 1956. - 108 σ. , 22 εκ.


Social history.
Communism--History.
Social movements.
Nonviolence.
Passive resistance
Socialism--History.

HM278.B415 1956 HN8.B416 1956

210.1
Koha by