Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γενική θεώρηση στην ποίηση του Θαλή Ρητορίδη :

Βρέλλης, Γεώργιος, 1917-

Γενική θεώρηση στην ποίηση του Θαλή Ρητορίδη : δοκίμιο / Γεωργίου Βρέλλη. - Ρώμη : Έκδοσις Βωμού Τέχνης, 1982. - 45 σ. , 21 εκ.


Ρητορίδης, Θαλής, 1916-1983.
Koha by