Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ευαγγελίδης, Δημήτριος Ε., 1886-1959.

Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου / Δημ. Ε. Eυαγγελίδη. - Αθήνα : Εκδόσεις του περιοδικού "Ηπειρωτική Ζωή", 1947. - 30, [2] σ., [1 αναδιπλ. φύλλο με χάρτη] : χάρτης, 23 εκ. - Εκδόσεις του περιοδικού "Ηπειρωτική Ζωή" , 1 .

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Ethnology--Epirus.


Epirus--History, Ancient.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha