Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Δοκίμια για την έκθεση ιδεών / [διεύθυνση-συντονιστής ύλης-επιμέλεια Φώτης Π. Χατζηθωμάς]. - 5η εκδ. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις ''Φίλιππος'' , 1995. - 5 Τ. , 24 εκ.

Καταλογογράφηση από τον τρίτο τόμο.

Περιέχει βιβλιογραφία.

Τ.1. Φυσικό περιβάλλον-ποιότητα ζωής, Τέχνη, Παράδοση, Γλώσσα, Ιστορία. -- Τ.2. Άνθρωπος και κοινωνικό περιβάλλον, Ανθρωπισμός, Αξίες, Ηθική-ηθικός βίος, Ανθρώπινες σχέσεις, Πολιτισμός. -- Τ.3. Άνθρωπος και κοινωνία, Κοινωνικοί θεσμοί, Θρησκεία, Παιδεία, Μόρφωση-βιβλίο, Εκπαίδευση, Αγωγή, Δικαιοσύνη-δίκαιο-νόμος, Οικονομία, Άνθρωπος και χρόνος. -- Τ.4. πνευματικός άνθρωπος, Άνθρωπος και επιστήμη, Άνθρωπος και τεχνική-τεχνολογία, Άνθρωπος και πολιτική, Άνθρωπος και δημοκρατία, Άνθρωπος και ανθρώπινα δικαιώματα. -- Τ.5. Οι νέοι και τα προβλήματα τους, Υποθήκες πνευματικών ανθρώπων προς τους νέους, Προβλήματα της εποχής μας, Μέσα επικοινωνίας-ενημέρωσης, Εργασία-επάγγελμα.

960720204x (set) 9607202074 (τ. 3) 9607202082 (τ. 4) 9607202090 (τ. 5)


Greek language, Modern--Composition and exercises--Study and teaching.

Σχολικά Βοηθήματα
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha