Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βιβλίον ψυχωφελέστατον περί της συνεχούς Μεταλήψεως των Αχράντων του Χριστού μυστηρίων /

Μακάριος, ο Νοταράς, Άγιος, Μητροπολίτης Κορίνθου, 1731-1805.

Βιβλίον ψυχωφελέστατον περί της συνεχούς Μεταλήψεως των Αχράντων του Χριστού μυστηρίων / Πόνημα του Αγίου Μακαρίου Νοταρά απλοποιηθέν υπό του αοιδίμου Νικοδήμου Αγιορείτου. Το πρώτον τυπωθέν εν Βενετία το 1783 υπό Αντωνίου Βορτόλι. Το δεύτερον παρά Κων. Χ. Δουκάκη. - Νυν δε το τρίτον εις κοινήν ωφέλειαν των Ορθοδόξων Χριστιανών. - Εν Αθήναις : Εκδότης: Κων. Χ. Δουκάκης Προσκυνητής, 1895. - ιγ´, [14]-228 σ. : εικ. , 20 εκ.

Εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ηλιού-Πολέμη, *1895.108


Lord's Supper--Orthodox Eastern Church.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by