Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αθήναι και η πέριξ χώρα :

Οικονόμος, Π. Π. 1852-1931.

Αθήναι και η πέριξ χώρα : Δοκίμιον πατριδογραφίας / Π. Π. Οικονόμου. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. - η', 424 σ., [1] χάρτης : εικ., χάρτ. , 18 εκ.

Προς χρήσιν των σχολείων και προς ιδίαν μελέτην μετ' εικόνων και χαρτών.

Ηλιού-Πολέμη, *1889.725


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Textbooks--History--Greece--19th century.
Geography--Textbooks.
Geography--Study and teaching--History--Greece--Sources.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.


Athens (Greece)
Greece--Imprints--19th century.
Koha by