Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας :

Αντωνιάδης, Αντώνιος Ιω., 1836-1905.

Εγχειρίδιον της συγχρόνου γεωγραφίας : περιλαμβάνον εκ της παλαιάς την της Ελλ. και Ιταλ. Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, Ασσυρίας, Βαβυλωνίας, Μηδίας, Περσίας, Αιγύπτου και Κυρήνης / υπό Α. Ι. Αντωνιάδου. - Εν Αθήναις : Παρά τω εκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, 1882. - 15, μδ', 405 σ. , 18 εκ.

"Μετ' αλφαβητικού πίνακος" --σ.τ. Περιέχει ευρετήριο.

Ηλιού-Πολέμη, *1882.177

Προς χρήσιν των Γυμνασίων.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Geography--Textbooks.
Geography--Study and teaching (Secondary)--Greece.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by