Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αυτοσχέδιος Προσλαλιά, :

Λαμπρίδης, Ιωάννης Λ., 1839-1892.

Αυτοσχέδιος Προσλαλιά, : Εν τη του Μοναστηρίου της Βελλάς Πανηγύρει εκφωνηθείσα τη 8 7βρίου 1871 / Ιωάννου Λαμπρίδου Διδάκτορος την Ιατρικήν. - [Εν Ιωαννίνοις] : Τύποις του Βιλαετίου Ιωαννίνων, 1871. - 15 σ. , 21 εκ.

Εκδίδεται δαπάνη των εν Ιωαννίνοις παρεπιδημούντων εκ των πέριξ του Μοναστηρίου. Έντυπη αφιέρωση: "Ιωάννη Μεγγλίδη, μαθητή της Εης. εν τη Ριζαρείω Σχολή τάξεως".

Ηλιού-Πολέμη, *1871.319


Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελλάς (Καλπάκι, Ιωάννινα)


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Ioannina--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by