Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Έκθεσις της πνευματικής και υλικής καταστάσεως της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής :

Παλαμάς, Γρηγόριος, Αρχιμανδρίτης, 19ος αι.

Έκθεσις της πνευματικής και υλικής καταστάσεως της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής : κατά το σχολικόν έτος 1880-1881, / Έκθεσις των πεπραγμένων Μεγάλης του Γένους Σχολής : 1876-1889 υπό του Σχολάρχου Αρχιριμανδρ.[sic] Γρηγορίου Παλαμά. - Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1881. - 182 σ. , 23 εκ.

"Επί της εφορίας του Σ. αγ. Δέρκων κ. Ιωακείμ. και των ΚΚ. Ε. Ευγενίδου, Π. Στεφάνοβικ, Σ. Κέπετζη, Ν. Θ. Σουλίδου και Κ. Καλλιάδου, ως προέδρου της Ξηροκρήνης" --σ.τ.

Ηλιού-Πολέμη, *1881.161


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Μεγάλη του Γένους Σχολή (Κωνσταντινούπολις)


Education--History.--Turkey--Istanbul
Greeks--Education--History.--Turkey--Istanbul
Schools, Greek--History.--Turkey--Istanbul
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Turkey--Istanbul--19th century.
Koha by