Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι ένδοξοι Έλληνες του 1821, ή, Οι πρωταγωνισταί της Ελλάδος. Εταιρισταί, κατηχηταί, κληρικοί, πολιτικοί στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, δωρηταί, λόγιοι, ευεργέται. /

Αγαπητός, Αγαπητός Σ.

Οι ένδοξοι Έλληνες του 1821, ή, Οι πρωταγωνισταί της Ελλάδος. Εταιρισταί, κατηχηταί, κληρικοί, πολιτικοί στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, δωρηταί, λόγιοι, ευεργέται. / Πρωταγωνισταί της Ελλάδος Υπό Αγαπητού Σ. Αγαπητού. - Εν Πάτραις : Τυπογραφείον Α. Σ. Αγαπητού, 1877. - ια', 520 σ.(Τόμος Πρώτος) , 18 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1877.471 (T.1)


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Biography.
Greece--Imprints--19th century.
Greece--History--War of Independence, 1821-1829--Biography.
Koha by