Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τα Άπαντα /

Ζαλοκώστας, Γεώργιος, 1805-1858.

Τα Άπαντα / Γεωργίου X. Ζαλοκώστα. - Έκδοσις δευτέρα / υπό Ευγενίου Γ. Ζαλοκώστα. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1873. - 432 σ. : πορτρ. , 21 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1873.87


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Turkey--Istanbul--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by