Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Συλλογή ελληνικών ανεκδότων / Διάφορα επιστασία Κωνσταντίνου Τριανταφύλλη και Αλβέρτου Γραππούτου. - Εν Βενετία : Εκ του Τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ", 1874. - [2], κβ', 143 σ. , 21 εκ.

[Άλλος τόμος δεν κυκλοφόρησε]

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

Τόμος 1, τεύχος 1: Λόγοι Φιλοθέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ηλιού-Πολέμη, *1874.692


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Orthodox Eastern Church--19th century.


Greek imprints--Publishing--History--Italy--Venice--19th century.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha