Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κανονισμός της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. - Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1867. - 29, [1] σ. , 22 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1867.209


Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Κωνσταντινούπολις)
Orthodox Eastern Church.


Greek imprints--Publishing--History--Turkey--İstanbul--19th century.


Constantinople (Ecumenical Patriarchate)
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha