Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον της Θρησκείας και Μυθολογίας των Ελλήνων και Ρωμαίων δια τα γυμνάσια /

Stoll, H. W. 1819-1890.

Εγχειρίδιον της Θρησκείας και Μυθολογίας των Ελλήνων και Ρωμαίων δια τα γυμνάσια / συνταχθέν μεν γερμανιστί υπό του καθηγητού Heinrich Wilhelm Stoll , μεταφρασθέν δε εκ της δ' εκδόσεως υπό Περικλέους Ιασεμίδου μετά 32 εικόνων. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Ιω. Κασσανδρέως και Σας, 1865. - ιβ', 331 σ. : εικ. , 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις και ευρετήριο.

Ηλιού-Πολέμη, *1865.119


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Mythology, Greek.
Mythology, Roman.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by