Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μελέται δύο :

Νεκτάριος Κεφαλάς, Άγιος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως, 1846-1920.

Μελέται δύο : Α'. Περί της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Β'. Περί της Ιεράς παραδόσεως / Περί της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Περί της Ιεράς παραδόσεως υπό Νεκταρίου Κεφαλά Μητροπολίτου Πενταπόλεως. - Αθήναι : Εκδόσεις "Ο Άγιος Νικόδημος", [19--] - 84 σ. , 21 εκ.


Orthodox Eastern Church--History of doctrines.


Tradition (Theology)

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by