Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Σύγχρονον αγγλοελληνικόν λεξικόν /

Πετροβίδης, Π.

Σύγχρονον αγγλοελληνικόν λεξικόν / Π. Πετροβίδη. - Έκδοσις νεωτάτη. - Αθήναι : Εκδοτικός Οίκος Σταμ. Π. Δημητράκου, [19--] - 1119 σ. , 21 εκ.


Greek language, Modern--English.--Dictionaries
English language--Greek, Modern.--Dictionaries

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by