Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Κησίλη και Δήμος :

Λάκων, Δ. Ι.

Κησίλη και Δήμος : ποίημα δημοτικόν / υπό Δ. Ι. Λ. - [Αθήναι] : Εκ της Τυπογραφίας Ιω. Αγγελοπούλου, 1853. - β', [5]-24 σ. , 21 εκ.

ΓΜ, *6005


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--19th century.
Koha by