Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αμίλκας Σ. Αλιβιζάτος :

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., 1905-1987.

Αμίλκας Σ. Αλιβιζάτος : λόγος ρηθείς τη 25η Ιουνίου 1958 εν τη μεγ. αιθούση των τελετών εντολή της Συγκλήτου / Γερασίμου Ι. Κονιδάρη. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1958. - 59 σ. : πορτρ. , 22 εκ.

Ανάτυπον εκ του τιμητικού τόμου κ. Αμίλκα Αλιβιζάτου.


Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ., 1887-1969.


Speeches, addresses, etc., Greek.
Koha by