Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εις μνημόσυνον Γεωργίου Π. Οικονόμου :

Μαρινάτος, Σπυρίδων Ν., 1901-1974.

Εις μνημόσυνον Γεωργίου Π. Οικονόμου : λόγος εκφωνηθείς τη 10 Φεβρουαρίου 1955 εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου επί τω γενομένω εις τιμήν αυτού επιστημονικώ μνημοσύνω / υπό Σπυρίδωνος Μαρινάτου. - Εν Αθήναις : [Πανεπιστήμιον Αθηνών], 1955. - 18 σ. : φωτ. , 24 εκ.

Πάνω από τον τίτλο: Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Οικονόμος, Γεώργιος Π., 1883-1951.
Μαρινάτος, Σπυρίδων Ν., 1901-1974 --Speeches, addresses, etc.


Archaeology--Greece.
Koha by