Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Φραγκίσκος της Ασσίζης /

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ., 1925-2016

Ο Φραγκίσκος της Ασσίζης / Βασιλείου Θ. Σταυρίδου. - Ισταμπούλ : Εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, 1960. - 31 σ. , 23 εκ.

Ανατύπωσις εκ της "Ορθοδοξίας".

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Francis of Assisi, Saint, 1182-1226.
Koha by