Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ζώρας, Γεώργιος Θ., 1908-1982.

Ανδρέα Κάλβου : Α) Θεόφραστου Μετάφρασις Β) Αγνώστου Τραγωδίας Μονόλογοι / Γεωργίου Θ. Ζώρα. - Atene : [Παρνασσός], 1969. - 23 σ. , 25 εκ. - Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας , 59 .

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Παρνασσός" ΙΙ(1969) 411-429.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Κάλβος, Ανδρέας, 1792-1869 --Criticism and interpretation.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha