Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η κουρά των κληρικών και μοναχών κατά το Κανονικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας /

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ., 1887-1969.

Η κουρά των κληρικών και μοναχών κατά το Κανονικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας / Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Μυρτίδου, 1953. - σ. [233]-239 , 24 εκ.

Ανατύπωσις εκ του ΚΓ' τόμου της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Monasticism and religious orders (Canon law)--Orthodox Eastern Church.
Koha by