Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γρηγόριος ο Παλαμάς :

Τατάκης, Βασίλειος Ν., 1897-1986.

Γρηγόριος ο Παλαμάς : μεθοδολογικά / Βασιλείου Ν. Τατάκη. - Θεσσαλονίκη : [χ.ε.], 1964. - 11 σ. , 24 εκ.

Ανάτυπο από τον τόμο "Αθωνική Πολιτεία επι τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους", Θεσσαλονίκη 1963.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Gregory Palamas, Saint, 1296-1359.
Γρηγόριος ο Παλαμάς, Άγιος, 1296-1359.


Fathers of the church, Greek.
Koha by