Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ακολουθία των Αγίων Σταματίου Ιωάννου και Νικολάου νεομαρτύρων των εκ Σπετσών μαρτυρησάντων εν Χίω την 3ην Φεβρουαρίου 1822 /

Πουλάκις, Άνθιμος.

Ακολουθία των Αγίων Σταματίου Ιωάννου και Νικολάου νεομαρτύρων των εκ Σπετσών μαρτυρησάντων εν Χίω την 3ην Φεβρουαρίου 1822 / Πονηθείσα παρά Ανθίμου Πουλάκι ιερομονάχου Χίου, εκδίδεται εγκρίσει Ι. Μητροπόλεως Σπετσών Ύδρας και Αιγίνης, επιμελεία του Θεολόγου καθηγητού της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Ιωάννου Τιμαγένους. - Εν Πειραιεί : Εκ του Τυπογραφείου Νικ. Μυτιληναίου, 1951. - 31, [1] σ. : εικ. ; 23 εκ.


Orthodox Eastern Church--Saints.
Orthodox Eastern Church--Liturgy--Texts.


Συναξάρια.


Christian saints--Greece--Chios Island.

Συναξάρια, βίοι και ακολουθίες αγίων.
Koha by