Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Πρόγραμμα και πραγματικότης της ενοποιήσεως του μεσογειακού κόσμου /

Rubin, Berthold.

Πρόγραμμα και πραγματικότης της ενοποιήσεως του μεσογειακού κόσμου / B. Rubin, [μετάφραση Δ. Σαβράμη] - Εν Αθήναις : τυπογραφείον Μυρτίδου, 1957. - σ. [361]-368 , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του δωδεκάτου τόμου (1957) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by