Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Λώλης, Σοφοκλής Δ.

Μεταφυσικαί πηγαί αισιοδοξίας της χριστιανικής θρησκείας / Σοφοκλέους Δ. Λώλη. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1958. - 22 σ. , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Ορθόδοξος Σκέψις", Α' (1958), 117 εξ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha