Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εικών της ρήξεως των πυλών του Άδου εν τοις "Σιβυλλιακοίς χρησμοίς" /

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω., 1906-2000.

Η εικών της ρήξεως των πυλών του Άδου εν τοις "Σιβυλλιακοίς χρησμοίς" / Κωνσταντίνου Ιω. Μερεντίτου. - Εν Αθήναι : [χ.ε.], 1960. - 19 σ. , 26 εκ.

Ανάτυπο από το περιοδικό: "Πλάτων", 23/24 (1960), 15-29.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Sibyls
Σίβυλλα.


Σιβυλλιακοί χρησμοί.
Σιβυλλικοί χρησμοί.


Resurrection in literature.
Koha by