Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Ν., Πρωτοπρεσβύτερος, 1870;-1940.

Ο ιερός Ψαλτήρ εν τη εφαρμογή και πράξει / Κωνσταντίνου Ν. Καλλινίκου, Μεγ. Οικονόμου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. - Έκδοσεις δευτέρα αναθεωρηθείσα και τριπλασιασθείσα. - Εν Αθήναις : Τύποις "Φοίνικος", 1932. - 205, [1] σ. , 22 εκ.

Ανατύπωσις εκ της "Αναπλάσεως". Περιέχει ευρετήριο ονομάτων.


Orthodox Eastern Church--Prayers and devotions.


Bible.--Old Testament.--Psalms--Commentaries.--Commentaries.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Supported by DHD Solutions

Με την υποστήριξη της κοινότητας Koha