Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η σύγχρονος θέσις της Ορθοδόξου Θεολογίας /

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ., 1887-1969.

Η σύγχρονος θέσις της Ορθοδόξου Θεολογίας / Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1937. - 18 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της Επιστ. Επετρίδος της Θεολ. Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1937).
Koha by