Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η νεωτέρα διείσδυσις του χριστιανισμού εις την κεντρικήν Αφρικήν /

Κυπριανός Παπαδόπουλος, Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής, 1916-1973.

Η νεωτέρα διείσδυσις του χριστιανισμού εις την κεντρικήν Αφρικήν / του Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κ. Κυπριανού. - Αλεξάνδρεια : Τυπογραφείον του "Εμπορίου", 1963. - σ. 197-208 : εικ. , 24 εκ.

Καταλογογράφηση από το εξώφυλλο. Ανάτυπον από: Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, αριθμός 12.


Orthodox Eastern Church--Missions.
Koha by