Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν του Ραιδεστού /

Γριτσόπουλος, Τάσος, Αθ., 1911-2009.

Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν του Ραιδεστού / Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1953. - σ. [179]-192 ; 26 εκ. - Εταιρεία Θρακικών Μελετών , Αριθ. 21 .

"Ανάτυπον από το "Αρχείον του Θρακικού και λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού", τόμος ΙΗ' (1953) -- σ.τ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία--Ιστορία.--Τουρκία--Ραιδεστός


Ραιδεστός (Τουρκία)--Εκκλησιαστική ιστορία.

BX614.R35 / G75 1953
Koha by