Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τα ερμηνευτικά προβλήματα των εν τη Κ. Διαθήκη παραλλήλων διηγήσεων περί του τέλους του Ιούδα /

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ., 1926-

Τα ερμηνευτικά προβλήματα των εν τη Κ. Διαθήκη παραλλήλων διηγήσεων περί του τέλους του Ιούδα / Γεωργίου Α. Γαλίτη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1965. - 25 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας" ΛΣΤ' (1965)

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Judas Iscariot.


Bible.--New Testament.--Jude--Criticism, interpretation, etc.
Koha by