Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Προβλήματα Θεολογίας :

Προβλήματα Θεολογίας : Καθολικόν περιοδικόν. - Αθήναι : Τύποις: Μ. Δενεζάκη, 1972-1974. - Τ. , 24 εκ. - Εκδίδεται ανά τετράμηνον. - Τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1972), Τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1974).

Συντάσσεται υπό ομάδος πατέρων Ιησουϊτών υπό τη διεύθυνσιν του π. Μ. Ρούσσου. Ιδιοκτήτης: Μονή Πατέρων Ιησουϊτών.
Koha by