Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Χειρόγραφον περιέχον "τον Θείον και ιερόν Νομοκάνονα" /

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ., 1905-1990.

Χειρόγραφον περιέχον "τον Θείον και ιερόν Νομοκάνονα" / Κων. Γ. Μπόνη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1972. - 43 σ. , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας".
Koha by