Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Χριστολογία και υγιαίνουσα διδασκαλία εν ταις ποιμαντικαίς επιστολαίς /

Αγουρίδης, Σάββας Χρ., 1921-2009.

Χριστολογία και υγιαίνουσα διδασκαλία εν ταις ποιμαντικαίς επιστολαίς / Σάββα Χρ. Αγουρίδου. - Μυτιλήνη : [χ.ε.], 1953. - 8 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του "Ποιμένος".

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by