Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εκκλησία, Παιδεία, Τέχνη :

Εκκλησία, Παιδεία, Τέχνη : Κυβέρνησις :Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιος Παπανδρέου 1930 - 1332 / - Αθήναι : [χ.ε.], 1932 - 64 σ. , 24 εκ.

Απόσπασμα από τον "Απολογισμόν του έργου της Κυβερνήσεως Φιλελευθέρων".
Koha by