Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τα έργα και ο προορισμός του φοιτητού :λόγος εκφωνηθείς εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου /

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ιωάν., 1874-1960.

Τα έργα και ο προορισμός του φοιτητού :λόγος εκφωνηθείς εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου / υπό του Πρυτάνεως Νικολάου Ι. Εξαρχοπούλου, κατά την επίσημον είδοδον εις αυτό των πρωτοετών φοιτητών τη 3η Νοεμβρίου 1934. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1934 - 16 σ. , 25 εκ.

Πανεπιστήμιον Αθηνών.
Koha by