Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εν Ρόδω Συνέλευσις της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (19-27 Αυγούστου 1959) /

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ., 1916-1997.

Η εν Ρόδω Συνέλευσις της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (19-27 Αυγούστου 1959) / Ιωάννου Ορ. Καλογήρου. - Εν Θεσσαλονίκη : [Εκδοτικός Οίκος: Μ. Τριανταφύλλου Υιοί], 1960 - 26 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του Περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς" 1959 - 1960.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Συνέδριον Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Ρόδος) (1959 :
Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών.
World Council of Churches.
Koha by