Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία /

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ., 1887-1969.

Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία / Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1955. - 142 σ. , 25 εκ.

Σειρά μαθημάτων περί της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας δοθέντων εις το Πανεπιστήμιον και το Οικουμενικόν Ινστιτούτον του Σικάγου κατ' Απρίλιον 1953 και Ιούλιον 1954. Ανάτυπον εκ της "Επιστημονικής επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής" του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Koha by