Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το Ανώτερον Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον Καλάμων 1951-1956 (Το έργον μιας πενταετίας) /

Χρυσόστομος Β', Μητροπολίτης Μεσσηνίας, 1918-2007.

Το Ανώτερον Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον Καλάμων 1951-1956 (Το έργον μιας πενταετίας) / Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. - Κάλαμαι : [Τυπογραφεία "Σημαίας"], 1956. - 48 σ. : φωτ., πίνακ. , 25 εκ.
Koha by