Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βιογραφικόν σημείωμα Ιωάννου Ν. Καρμίρη Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών /

Βιογραφικόν σημείωμα Ιωάννου Ν. Καρμίρη Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών / - Αθήναι : [χ.ε.], 1974 - 23 σ. ,25 εκ.
Koha by